GLOCAL PARTNER COWORKING SPACE

Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Đầy đủ tiện ích, không gian xanh

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Tiện ích

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh
Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Văn phòng phẩm

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Truy cập 24/7

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Biển tên

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Có cửa sổ

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Internet – Wifi tốc độ cao

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Khu vực tiếp khách

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Thiết bị trình chiếu

Cho thuê phòng dạy học ở An Dương Vương, Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Bảng viết

Báo giá

Liên hệ hotline 098 541 6969
0 đ
Liên hệ hotline 098 541 6969
0 đ
Liên hệ hotline 098 541 6969
0 đ

Ảnh Coworking Space

Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ
Cho thuê phòng dạy học tại An Dương Vương, Tây Hồ