GLOCAL PARTNER COWORKING SPACE

Phòng dạy học
Đầy đủ tiện ích, không gian xanh

    Bạn đang cần một địa điểm để phỏng vấn, đào tạo?
    Bạn đang cần một phòng họp trực tuyến với các đối tác quốc tế?
    Bạn đang cần tổ chức một buổi hội thảo, sự kiện với các đối tác?
    Bạn đang cần họp nội bộ định kỳ với quy mô lớn?
Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Tiện ích

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh
Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Văn phòng phẩm

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Truy cập 24/7

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Biển tên

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Địa chỉ ĐKKD

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Lễ tân chuyên nghiệp

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Khu vực tiếp khách

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Thiết bị trình chiếu

Cho thuê phòng dạy học Tây Hồ - Không gian yên tĩnh

Bảng viết

Báo giá

Liên hệ
0 đ
Liên hệ
0 đ
Liên hệ
0 đ

Ảnh Coworking Space

Phòng dạy học
Phòng dạy học
Phòng dạy học
Phòng dạy học
Phòng dạy học
Phòng dạy học
Phòng dạy học
Phòng dạy học